ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zakupu i sukcesywnej dostawy artykułów biurowych na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim w 2018 r.

 

Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie:  22.02.2018 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – artykuły biurowe