ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie rozeznania rynku na zaprojektowanie, wykonanie, dostawę oraz montaż mebli i montaż sprzętu AGD w budynku przy ul. Piłsudskiego 10a w Błoniu.

Data umieszczenia na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie: 16 sierpnia 2018r.

Zawiadomienie o wyborze oferty