Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie rozeznania rynku w zakresie wyboru Wykonawcy remontu łazienki, wymiany paneli podłogowych oraz pomalowania pomieszczeń mieszkalnych w Błoniu.

Data umieszczenia na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie: 8 października 2018 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty