ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę przeprowadzenia wyjazdowych warsztatów pt.: „Dorosłość bezpieczna i aktywna” oraz grupowych warsztatów w zakresie doradztwa zawodowego i grupowych warsztatów z psychologiem dla wychowanków rodzin zastępczych będących Beneficjentami projektu systemowego pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro”, realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”, w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. PN/03/2012

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie: 06.07.2012r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę przeprowadzenia wyjazdowych warsztatów pt.: „Dorosłość bezpieczna i aktywna” oraz grupowych warsztatów w zakresie doradztwa zawodowego i grupowych warsztatów z psychologiem dla wychowanków rodzin zastępczych będących Beneficjentami projektu systemowego pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro”, realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”, w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. PN/03/2012

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie: 06.07.2012r.

Druki do pobrania:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty