ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie rozeznania rynku na przeprowadzenie superwizji dla zawodowych rodzin zastępczych, rodzinnego domu dziecka, dyrektora placówki opiekuńczo wychowawczej typu rodzinnego i pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim,  w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” pod tytułem: Stabilna rodzina – bezpieczne dziecko współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Data umieszczenia na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim – 24 maja 2019 r.

Więcej informacji w załączniku poniżej:

Zawiadomienie-o-wyborze-oferty (3)