Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie strony internetowej oraz przygotowanie Biuletynu Informacji Publicznej oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego.

Data umieszczenia na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim – 23 września 2020 r.

Więcej informacji w załączniku poniżej:

Zawiadomienie o wyborze oferty