ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

na usługę w zakresie wyboru wykonawcy na zorganizowanie i przeprowadzenie czterodniowego wyjazdowego spotkania edukacyjno – krajoznawczego dla osób niepełnosprawnych, beneficjentów projektu pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro” realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.2 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji poprzez powiatowe centra pomocy rodzinie”, w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr postępowania ZO/02/2011

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie: 20.10.2011r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

na usługę w zakresie wyboru wykonawcy na zorganizowanie i przeprowadzenie czterodniowego wyjazdowego spotkania edukacyjno – krajoznawczego dla osób niepełnosprawnych, beneficjentów projektu pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro” realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.2 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji poprzez powiatowe centra pomocy rodzinie”, w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr postępowania ZO/02/2011

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie: 20.10.2011r.