ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA BEZ WYBORU WYKONAWCY

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania bez wyboru wykonawcy w trybie zasady konkurencyjności, w zakresie wyboru wykonawcy na zorganizowanie i przeprowadzenie siedmiodniowych, wyjazdowych warsztatów pt.: „W drodze ku twórczej dorosłości” dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych oraz osób, które opuszczają pieczę zastępczą, będących beneficjentami projektu pt. „Lepsze jutro poprzez aktywność”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

Nr postępowania PCPR.272.3.2018

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 21.05.2018 r.

Szczegółowe informacje zawarte są w załącznikach.

Do pobrania:

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zawiadomienie o wyborze oferty