ZAWIADOMIENIE

Wyniki rozeznania rynku na stanowisko: Koordynatora projektu pn.: „Lepsze jutro poprzez aktywność”

ZAWIADOMIENIE

Wyniki rozeznania rynku na stanowisko: Koordynatora projektu pn.: „Lepsze jutro poprzez aktywność”

Data umieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie: 30.12.2016 r.

Druki do pobrania:

Informacja o ilości ofert