Zmiana terminu przyjmowania wniosków w ramach modułu I pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim informuje, iż Rada Nadzorcza PFRON uchwałą z dnia 9 czerwca 2014 roku wprowadziła zmianę w zasadach realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” dotyczącą skrócenia terminu przyjmowania wniosków w module I.

Obecnie termin składania wniosków w Module I upływa w dniu 30 sierpnia.

Termin składania wniosków w Module II pozostaje bez zmian i upływa w dniu 30 września.

Zmiana terminu przyjmowania wniosków w ramach modułu I pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim informuje, iż Rada Nadzorcza PFRON uchwałą z dnia 9 czerwca 2014 roku wprowadziła zmianę w zasadach realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” dotyczącą skrócenia terminu przyjmowania wniosków w module I.

Obecnie termin składania wniosków w Module I upływa w dniu 30 sierpnia.

Termin składania wniosków w Module II pozostaje bez zmian i upływa w dniu 30 września.