główny baner na stronie głównej
 • kolorowy dziecięcy rysunek rodziców z dziećmi
  REGULAMIN KONKURSU
  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim zaprasza dzieci i młodzież z rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, placówek opiekuńczo wychowawczych,…
 • słuchawka telefonu
  T E L E P O R A D Y –…
  Przeciwdziałanie przemocy domowej W ramach realizacji Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”…
 • Plakat - poszukiwanie rodzin zastępczych
  Zostań rodziną zastepczą