AKTUALNOŚCI

PROJEKT “WSPARCIE DZIECI UMIESZCZONYCH W PIECZY ZASTĘPCZEJ W OKRESIE PANDEMII COVID-19”

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizuje Projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19”. Celem projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków epidemii w obszarze pieczy zastępczej poprzez wzmocnienie rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, w zakresie bezpiecznej realizacji zadań tych podmiotów w okresie epidemii. […]

Posted in Aktualności | Leave a comment

UWAGA! ZMIANA GODZIN PRACY PCPR

Uprzejmie informujemy, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim w dniu 12 sierpnia 2020 r. pracuje w godzinach 08.00 – 14.00.

Posted in Aktualności | Leave a comment

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu “Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020

                                  Podstawa prawna Programu Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2018 r. poz.2192 z późn. zm.). Cel Programu Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią […]

Posted in Aktualności | Leave a comment

DZIEŃ RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO

Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego życzymy samych radosnych chwil, wytrwałości w przezwyciężaniu trudności oraz pogody ducha i zawsze uśmiechu na twarzy, Dyrektor i Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim.   W załączeniu: Życzenia Wojewody Mazowieckiego    

Posted in Aktualności | Leave a comment

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM:

Plakat

Posted in Aktualności | Leave a comment

UWAGA STUDENCI !!!

Upływa termin przyjmowania w 2020 roku wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu II pilotażowego programu “Aktywny samorząd”. Termin zakończenia naboru wniosków w ramach Modułu II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym dotyczących roku akademickiego 2019/2020 (semestr letni) upływa w dniu 31 marca 2020 roku.  Wnioski należy składać poprzez platformę SOW pod adresem https://sow.pfron.org.pl/ W […]

Posted in Aktualności | Leave a comment

KOMUNIKAT

W związku z aktualną sytuacją sanitarno-epidemiologiczną w kraju zwracamy się z prośbą o ograniczenie wizyt w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim do niezbędnego minimum. Jeśli jest to możliwe, prosimy o kontakt za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej pcpr@pwz.pl. Wykaz numerów telefonu do pracowników.  

Posted in Aktualności | Leave a comment

Ruszył nabór wniosków w ramach programu “Aktywny samorząd” w 2020 roku.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim informuje, że realizuje pilotażowy program „Aktywny samorząd” finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Z dniem 1 marca 2020 roku rozpoczął się nabór wniosków w […]

Posted in Aktualności | Leave a comment

KOMUNIKAT

Informujemy, że o dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do turnusów rehabilitacyjnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze od 1 stycznia 2020 r. można wnioskować elektronicznie za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia – www.sow.pfron.org.pl. Do złożenia wniosku w systemie SOW potrzebny jest: – dostęp do Internetu, – konto w systemie SOW, – profil zaufany. […]

Posted in Aktualności | Leave a comment

Projekt “Jesteśmy aktywni – jesteśmy sprawni”

Krajowe Stowarzyszenie “Przyłącz się do nas” zaprasza do udziału w projekcie pt. “Jesteśmy aktywni – Jesteśmy sprawni”

Posted in Aktualności | Leave a comment