główny baner na stronie głównej

Ekonomia społeczna

Czym jest ekonomia społeczna?

Ekonomia społeczna jest to całokształt działań podejmowanych przez różne podmioty na rzecz osób, które z rozmaitych powodów mają trudności w znalezieniu lub utrzymaniu stałej pracy zarobkowej.

Na czyją rzecz podejmuje się te działania?

Przede wszystkim na rzecz:

- osób bezrobotnych

- osób bezdomnych

- osób uzależnionych

- osób z niepełnosprawnościami

Podmioty podejmujące działania to przedsiębiorstwa społeczne czyli podmioty gospodarcze, których priorytetem nie jest osiągnięcie zysku a wsparcie w/w osób poprzez ich zatrudnienie i działalność na rzecz lokalnej społeczności.

Przedsiębiorstwo społeczne może funkcjonować w następujących formach:

- Spółdzielnie socjalne

- Warsztaty terapii zajęciowej

- Koła gospodyń wiejskich

- Zakłady aktywności zawodowej

- Centra integracji społecznej

- Kluby integracji społecznej

- Spółdzielnie pracy (spółdzielnie inwalidów, spółdzielnie niewidomych)

- Organizacje pozarządowe (z wyjątkami)

          - Osoby prawne i jednostki organizacyjne kościołów i związków wyznaniowych (pod pewnymi warunkami)

- Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego

- Spółki akcyjne non profit

- Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością non profit

 

Zachęcamy do skorzystania z wyszukiwarki przedsiębiorstw społecznych znajdującej się na stronie:

http://www.bazaps.ekonomiaspoleczna.gov.pl/

 

A także z wyszukiwarki kół gospodyń wiejskich:

https://krkgw.arimr.gov.pl/

 

Każdy z nas może przyczynić się do polepszenia sytuacji osób mających trudności w znalezieniu lub utrzymaniu pracy i nie musi to być związane z żadnym dodatkowym działaniem, wystarczy chcieć. Na przykład – wybierając się do kawiarni, zamawiając catering lub szukając drobiazgu na prezent. Wybierając dostawcę swoich usług można wybrać firmę, która zatrudnia takie osoby. Dzięki temu  wszyscy skorzystają – nabywca usługi – bo napije się dobrej kawy, zje dobry posiłek lub kupi oryginalny, ręcznie wykonany przedmiot. Skorzystają też osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, bo dzięki temu będą miały pracę, która będzie ich przed tym chronić.

 

Każdy z nas może również założyć przedsiębiorstwo społeczne. Jeżeli jesteś zainteresowany prowadzeniem działalności gospodarczej mającej na celu pomoc innym – skontaktuj się z naszym urzędem.

Informacji udziela – Barbara Barnaś  (wt. i pt. w godz. 9:00 – 15:00) - tel. 22 733 72 51.

 

UWAGA!

Podmiot, który ma siedzibę na terenie naszego powiatu i jest zainteresowany otrzymaniem statusu przedsiębiorstwa społecznego może zgłosić się bezpośrednio do Lokalnego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej BORIS: https://lowes.boris.org.pl/

 

Zachęcamy do zapoznania się z filmami promującymi ekonomię społeczną:

https://mcps.com.pl/ekonomia-spoleczna/