główny baner na stronie głównej

Placówki Wsparcia Dziennego - Świetlice

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2022 r., poz. 447) Powiat w drodze konkursu dotuje placówki wsparcia dziennego prowadzone przez organizacje pozarządowe na terenie Powiatu Warszawskiego:

PODMIOT PROWADZĄCY PLACÓWKĘ WSPARCIA DZIENNEGO

NAZWA I ADRES PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO

PROWADZENIA PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO

Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej

ul. Deotymy 42
01-407 Warszawa

Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny KSN

ul. Kopernika 10
05-082 Blizne Jasińskiego

specjalistyczna

Towarzystwo pomocy im. św. Brata Alberta

ul. Knyszyńska 1
03-647 Warszawa

Ognisko Dziecięco-Młodzieżowe

ul. Matejki 21
05-080 Izabelin

opiekuńcza

Stowarzyszenie “RAZEM”

ul. Szkolna 2a
05-085 Kampinos

Świetlica Środowiskowa „Lipa” z oddziałami specjalistycznymi

Łazy 40 A
05-085 Kampinos

opiekuńcza

Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Dobra Wola Błonie”

ul. Narutowicza 20
05-870 Błonie

Świetlica Integracyjno-Terapeutycznej „Dajemy Nadzieję” Błonie

ul. Narutowicza 20
05- 870 Błonie

łączona specjalistyczna i opiekuńcza

Informacji udzielają:

  •     starszy specjalista pracy socjalnej Agnieszka Tempczyk tel. 22 733 72 51
  •     starszy pracownik socjalny Magdalena Bartosik tel. 22 733 72 51