główny baner na stronie głównej

AKADEMIA MOCY

Kolorowe odciski dłoni w okręgu i napis akademia mocy

Warsztaty wspierają dzieci w rozwoju emocjonalnym, wzmacniają wiarę w siebie i budują poczucie własnej wartości.

Celem spotkań jest:

  • nauka lepszego radzenia sobie z emocjami, stresem,
  • budowanie poczucia własnej wartości, adekwatnej samooceny,
  • wzmacnianie w dzieciach wiary w siebie
  • budowanie dobrych relacji z innymi
  • nauka asertywnego reagowania w sytuacjach trudnych: odmawiania, konfliktów.

Zapewniamy:

  • rozwój umiejętności społecznych Twojego dziecka,
  • 10 spotkań z wykwalifikowanym trenerem,
  • informację mailową dla rodziców po każdym warsztacie,
  • możliwość bieżącego kontaktu z trenerem,
  • materiały .

Na spotkaniach dzieci świetnie się bawią, a jednocześnie rozwijają umiejętności niezbędne do tego, by coraz lepiej rozumieć siebie i innych, nabrać pewności siebie, odwagi, samoakceptacji.

Warsztaty trwają 10 tygodni. Odbywają się raz w tygodniu przez 1,5 godziny w grupach 8-10 osób.

Zapraszamy dzieci w wieku 7-10 lat.

Kontakt tel.: 22 733 72 50

Warsztaty organizowane są w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” pod tytułem: Bezpieczne dzieci dziś – wolne od przemocy wnuki jutro,  współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Najnowsze aktualności