główny baner na stronie głównej

„Już jesteś?” – kampania promująca rodzicielstwo zastępcze

Już jesteś?

15 400 dzieci czeka na rodzinę, na dom, który zaspokoi potrzebę bycia kochanym.

Ruszyła pierwsza ogólnopolska kampania społeczna promująca ideę rodzicielstwa zastępczego pt. „Już jesteś?”. Twórcami kampanii jest Fundacja „Edukacja z Wartościami”. Organizacja pozarządowa realizuje projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej konkursu ofert „Realizacja kampanii społecznej promującej rodzicielstwo zastępcze. Edycja 2023″.

Kampania ma na celu promowanie rodzicielstwa zastępczego poprzez zwiększenie świadomości oraz wzmocnienie społecznego dyskursu na temat wsparcia i rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej. Szczegółowe informacje na temat kampanii można znaleźć na stronie:  https://rodziczastepczy.pl/ lub kontaktując się z infolinią o numerze 22 490 80 50, pod którym eksperci od poniedziałku do piątki w godzinach 10:00 – 20:00 oraz w soboty o godzinie 10:00 do 16:00 są dostępni dla każdej osoby zainteresowanej rodzicielstwem zastępczym.

 

 

 

Najnowsze aktualności