główny baner na stronie głównej

MOBILNOŚĆ RODZIN ZASTĘPCZYCH

logo

Przedstawiciele Rodzinnych Domów Dziecka spotkali się ze Starostą Warszawskim Zachodnim

20 czerwca br. przed siedzibą Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ożarowie Mazowieckim zaparkowały trzy Toyoty Proace Verso. Przedstawiciele Rodzinnych Domów Dziecka przyjechali, aby podziękować Staroście Warszawskiemu Zachodniemu za pokrycie kosztów leasingu samochodów, które będą służyć dzieciom przebywającym w trzech Rodzinnych Domów Dziecka.

W spotkaniu ze Starostą uczestniczyli przedstawiciele PCPR: Dyrektor Barbara Gębala oraz Kierownik zespołu rodzinnej pieczy zastępczej Katarzyna Marchewka, członek Zarządu PWZ Ewelina Degowska oraz przedstawiciele Rodzinnych Domów Dziecka: Maria i Piotr Jakubowicz, Monika Baranowska, Waldemar Łysakowski.

Starosta Warszawski Zachodni działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2024r. poz. 177) przyznał Rodzinnym Domom Dziecka działającym na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego środki pieniężne na pokrycie kosztów leasingu samochodu osobowego Toyota Proace Verso – dziewięcioosobowego.

W imieniu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim oraz opiekunów zastępczych prowadzących Rodzinne Domy Dziecka składamy serdeczne podziękowania Panu Staroście i Zarządowi Powiatu Warszawskiego Zachodniego za otrzymane wsparcie finansowe do zakupu nowych aut.

W trzech Rodzinnych Domach Dziecka przebywa 28 dzieci z różnymi potrzebami rozwojowymi. Część z nich posiada niepełnosprawność w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym. Dzieci wożone są przez opiekunów do szkół, na zajęcia pozalekcyjne oraz rehabilitacyjne. Dziewięcioosobowe samochody są bardzo pomocne w codziennej opiece nad dziećmi a dodatkowo umożliwia opiekunom zastępczym organizowanie atrakcyjnych wspólnych wyjazdów wakacyjnych i weekendowych.

Posiadanie nowego samochodu w znacznym stopniu poprawiło jakość sprawowanej opieki nad dziećmi przebywającymi w pieczy zastępczej.

auta

auta i goście

logo fundacji

Najnowsze aktualności