główny baner na stronie głównej

NOWY PROJEKT

logo

3 LOGA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim  Zachodnim od czerwca 2023 r. rozpoczyna realizację projektu pt. „Bezpieczne dzieci dziś – zadbają o bezpieczny świat jutro”. Zadanie publiczne finansowane jest ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej (kwota dotacji: 56 000,00 złotych) oraz ze środków własnych Powiatu Warszawskiego Zachodniego (kwota środków własnych: 50 000,00 złotych). Projekt jest realizowany w ramach Programu Osłonowego „WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE”.

Celem nadrzędnym projektu jest rozwój działań profilaktycznych ukierunkowanych na podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie wśród mieszkańców Powiatu Warszawskiego Zachodniego. W ramach realizacji projektu zaplanowane są następujące działania profilaktyczne:

 • Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców i opiekunów dzieci;

 • Akademia Mocy dla dzieci;

 • Zajęcia edukacyjne dla młodzieży;

 • Telefon zaufania dot. porad psychologiczno-prawnych dla osób mieszkających na terenie PWZ uwikłanych w zjawisko przemocy w rodzinie;

 • Konkurs plastyczno-literacki dla dzieci i młodzieży;

 • Konferencja.

 

Jako realizatorzy projektu mamy nadzieję, że zaproponowane formy działań spotkają się z dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców Powiatu Warszawskiego Zachodniego, a tym samym zwiększą wrażliwość lokalnej społeczności w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i docelowo zminimalizują ryzyko jej występowania.

Najnowsze aktualności

 • kolorowy dziecięcy rysunek rodziców z dziećmi
  REGULAMIN KONKURSU

 • logo
  Ankieta preferencji…

  ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO zaprasza wszystkich do udziału w anonimowym badaniu…

 • DZIEWCZYNKA
  ZAPRASZAMY NA AKADEMIĘ MOCY