główny baner na stronie głównej

Realizujemy Program Osłonowy

Czerwony napis UWAGA!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim  Zachodnim w drugim półroczu 2021 r. w ramach Programu Osłonowego „WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE” rozpoczęło realizację projektu pn.: „Bezpieczne dzieci dziś – wolne od przemocy wnuki jutro”. Projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Projekt ma na celu podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego. W ramach jego realizacji planujemy przeprowadzenie następujących działań:

  • Warsztatów Umiejętności Wychowawczych dla rodziców i opiekunów
  • Zajęć w ramach Akademii Mocy dla dzieci w wieku 7-10 lat
  • Warsztatów „Porozumienie bez przemocy” dla młodzieży
  • Konsultacji psychologiczno-prawnych dla mieszkańców Powiatu Warszawskiego Zachodniego
  • Superwizji dla rodzin zastępczych zawodowych, Rodzinnych Domów Dziecka, pracowników Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, pracowników PCPR, pracujących z dziećmi i młodzieżą uwikłaną w przemoc domową
  • Konkursu literacko-plastycznego dla dzieci i młodzieży pt.: „Silna Rodzina bez przemocy”
  • Konferencji poświęconej zjawisku przemocy w rodzinie

Mamy nadzieję na dotarcie do jak najszerszego grona odbiorców z działaniami profilaktycznymi, które zwiększą wrażliwość lokalnej społeczności na tematykę przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a docelowo zminimalizują ryzyko jego występowania na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

Najnowsze aktualności