główny baner na stronie głównej

WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH

kolorowy dziecięcy rysunek rodziców z dziećmi

Warsztaty Umiejętności Wychowawczych są cyklem 10 spotkań, które mogą przyczynić się do poprawy jakości relacji rodziców z dziećmi. Spotkania mają charakter warsztatowy, podczas których uczestnicy mogą zdobyć wiedzę i umiejętności, które pozwolą im radzić sobie w wielu nowych, a także trudnych dla nich sytuacjach związanych  z procesem wychowania.

Dla kogo są warsztaty?

  • Dla rodziców i opiekunów dzieci w każdym wieku: od niemowląt do nastolatków.
  • Dla wszystkich zaangażowanych w wychowanie (rodzice, nianie, dziadkowie, opiekunowie).
  • Dla wszystkich, którzy chcą nauczyć się budować lepsze relacje z dziećmi.

Czego się nauczysz:

  • Jak stawiać dziecku granice?
  • Jak i kiedy nagradzać i chwalić?
  • Jak tłumaczyć, a nie karać?
  • Jak zachęcać do współpracy?
  • Jak rozumieć zachowania dziecka w kontekście potrzeb i uczuć?
  • Jak sprawić, by było bardziej samodzielne?
  • Jak wspomagać rozwój emocjonalny i psychiczny dziecka, by było jak najszczęśliwszym dorosłym?

Warsztaty trwają 10 tygodni. Odbywają się raz w tygodniu przez 2,5 godziny. Maksymalna liczba stałych uczestników to 14 osób.

Kontakt tel.: 22 733 72 50

Warsztaty organizowane są w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” pod tytułem: Bezpieczne dzieci dziś – wolne od przemocy wnuki jutro,  współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

 

Najnowsze aktualności