główny baner na stronie głównej

WYNIKI KONKURSU NA REALIZACJĘ PROGRAMU OSŁONOWEGO

logo

Program Osłonowy "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy Domowej” - edycja 2024

Wyniki Konkursu

W dniu 27 czerwca 2024 roku konkurs ogłoszony w ramach Programu Osłonowego  „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy Domowej” został rozstrzygnięty.

Powiat Warszawski otrzymał dofinansowanie do projektu Bezpieczna rodzina nadzieją na bezpieczny świat. Realizatorem zadania, tak jak w poprzednich latach, jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim.

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się w załączniku.

Pełne wyniki Konkursu dostępne są na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Ogłoszenie Konkursu

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs i zaprasza do składania wniosków na realizację projektów w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy Domowej”.

Dotychczasowe zadania ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego określone w  ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej planuje się przekazać Ministrowi do spraw Równości. Stosownie bowiem do § 2 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra do spraw Równości (Dz. U. z 2023 r. poz. 2719), do zakresu działania tego ministra należy realizacja zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy domowej. Docelowo realizatorem Programu będzie więc Minister do spraw Równości po przeniesieniu na niego w drodze ustawowej zadań ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego związanych z wykonywaniem programów wynikających z art. 8 pkt 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249 z późn. zm.).

Projekty mogą być realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego lub wojewódzkiego.

Głównym celem Programu jest wzmocnienie lokalnych systemów przeciwdziałania przemocy domowej.

W bieżącym roku na realizację tego zadania przeznaczono kwotę 3 000 000 zł.

Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać na stronach internetowych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Plik do pobrania:

WYNIKI

Najnowsze aktualności