główny baner na stronie głównej

REGULAMIN KONKURSU

Na niebieskim kwiatowym polu napis: Konkurs plastyczno-literacki

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaprasza dzieci i młodzież z rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, placówek opiekuńczo wychowawczych, placówek wsparcia dziennego oraz szkół z terenu Powiatu Warszawskiego Zachodniego do wzięcia udziału w konkursie plastyczno - literackim.

Konkurs realizowany  jest w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” pod tytułem: Bezpieczne dzieci dziś – wolne od przemocy wnuki jutro, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Prosimy o przesyłanie prac na temat: „Stabilna rodzina bez przemocy”

UWAGA!

Termin składania prac upływa 15 października 2021 r.

Regulamin konkursu

Najnowsze aktualności